Hướng dẫn Unlock Lumia 505 510 610

Trước tiên mở tool ATF JTAG lên, trên tool JTAG chọn đời máy cần Unlock theo đường AdvanceBox Turbo Flasher\Phones\UNLOCK... lúc này có sơ đồ TestPoint rồi như hình dưới.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Tiếp theo ta hàn chuẩn mấy điểm TestPoint xong trên tool Click Reset Jtag -> Click Read codes, chưa tới 5 phút là có code Unlock rồi...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Bẻ Khóa Lumia 510 505 610...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]