- Khi các bạn mua lại máy hay được tặng cho mà quên không hỏi mật khẩu thì lúc Khôi phục cài đặt gốc hay nâng cấp rom up rom sẽ bị bắt "xác minh tài khoản google của bạn". Nếu không nhớ sẽ không thể nào sử dụng được.
- Khi máy Lenovo Oppo F1w của bạn bị bắt "xác minh tài khoản" thì hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được mở khoá.
- Xoá xác thực tài khoản google Lenovo Oppo F1w làm không tháo máy,không bung máy.
- Xoá xác minh tài khoản google Lenovo Oppo...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]