[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Offical Rom Stock Stock Samsung S6 edge (SM-G925T) G925TUVU3EPD1/TMB - Android 6.0.1 Marshmallow
Model: SM-G925T
Model name: Galaxy S6 edge
Country: USA (T-Mobile)
Version: Android 6.0.1
Changelist: 110166628
Build date: Fri, 01 Apr 2016 01:49:15 +0000
Product code: TMB
PDA: G925TUVU3EPD1
CSC: G925TTMB3EPD1

Download

SM-G925T offical rom Android 6.0.1 Marshmallow

  • ...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]