[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Offical Rom Stock Stock Samsung S6 (SM-G920T) G920TUVU3EPD1/TMB - Android 6.0.1 Marshmallow


Model:SM-G920T
Model name: Galaxy S6
Country: USA (T-Mobile)
Version Android 6.0.1
Changelist: 7610624
Build date: Fri, 01 Apr 2016 01:49:32 +0000
Product code: TMB
PDA: G920TUVU3EPD1
CSC: G920TTMB3EPD1Download

SM-G920T offical rom Android 6.0.1 Marshmallow

  • ...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]