Hướng dẫn Unlock, Mở Khóa Mạng Samsung Galaxy Note 5 N9208 trong 15 phút:

Công việc trước tiên là Download file Root tại [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]].

Khi root xong trên điện thoại bật chế độ USB debugging => kết nối phone với PC => lệnh adb shell => su # (như vậy đã root thành công rồi)

Tiếp theo mở tool Z3 Pro lên Click Read code => chờ chưa tới 5 phút là có code Unlock như...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]