Remove account Goolge/FRP Samsung Galaxy Grand Prime G531H G531HDXU0APB1 5.1.1 ok

Samsung Galaxy Grand Prime G531H bị lỗi tài khoản Goolge/FRP do reset quên thoát tài khoản, và bị vướng ngay màn hình khởi động/active.

Remove account Google/FRP vĩnh viễn, nâng cấp/update, đặt lại/factory reset ok
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]