Mới Sưu Tầm Được, A em Nào Cần Rom Gì Cứ Nói Mình Tìm Giúp
Hoàng Toàn Free Link Tóc Độ Cao
chạy đc trên các máy như oppo trung quốc
sony trung quốc kèo này thơm vì mới tập tành viết bài ae thông cảm
post này là post đầu tiên nên ae đừng nép đá tội em
em sẽ hướng dẫn nhận biết mã rom là bao nhiêu cho zù máy j miễn chạy rom của X-BO
đều chạy đc hết 1 Phát là lúa về
em sé úp link sau ai cần cứ nói...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]