nhận máy iphone 4s trong tình trạng lên táo rồi tắt,tiểu sử của máy này là bị rớt đất,mình đã thay mấy con RF của ae chia sẻ rồi nhưng cũng vậy ,tu chan pin cung thay luon .restore báo lỗi 4005,ae làm qua rồi xin giúp đỡ mình xin cảm ơn ae trước,thank you


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]