mình có key 5830i mất loa trong .mình kiểm tra đường loa và loa vẫn tốt a e ai có cách nào chi tiết hơn để giải quyết bệnh này không giúp mình với thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]