Chào các bác !
Cho e hỏi muốn tắt cái thông báo cập nhật hệ thống trên Adr thì mình làm thế nào với ạ . E đã Root máy, xóa file cập nhật trong Cache , xóa luôn file FWUpdate.apk trong System/app . e còn cài titanium xóa luôn System update rồi mà cái thông báo cập nhật vẫn k mất . Nhờ ae ai biết chỉ cho e với ạ .
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]