Rom Quốc Tế Z2a phiên bản dành cho Đài Loan là một Rom ổn định mọi chức năng hoàn toàn là một Rom Quốc Tế . Z2a là phiên bản Quốc Tế của ZL2 . Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách up phiên bản Quốc Tế này cho chiếc Xperia ZL2 SOL25 .

Lưu ý : Máy bạn sẽ không thể sử dụng NFC vì tại Nhật các máy điện thoại đều được sử dụng chip NFC theo tiêu chuẩn của nước này , khác hoàn toàn so với chip NFC chuẩn Quốc Tế . Vì thế khi đóng Rom Quốc Tế cho ZL2 SOL25 sẽ không thể sử dụng được chức năng NFC...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]