Tình hình là em nhận con ip4 thay câp baseband đục keo lên bị mất 2 chân trên U4_RF là chân k13 & L13 không biết đi vào dâu ae có gặp qua xin chỉ giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]