máy htc 616h e đa chạy lại rom gốc máy vận treo ,vào recovery thi máy treo ko vào dc ca fassb e da foma luôn rùi ae ai có file read tu máy cho e xin thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]