máy bị mã bảo vệ có atf mà ngồi nhìn ,lumia sotware recovery tool báo không tìm thấy gói thông tin điện thoai trên đia,ai giúp e vơi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]