Bác nào biết PA Nokia 220 RM-969 xài chung với máy nào chỉ giúp em cái. Đa tạ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]