thị trường đang có mấy con máy nokia dùng chíp mtk, nhiều khi bị mật khẩu khó ăn, anh em dùng tool nhé [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]], vừa done n215 rm 1110, ai biết rồi xin nhẹ tay ạ...kiếm chén cháo thôi[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]