các bạn để ý sẽ sửa được nhiều bệnh của máy !
__________________________________________________ _____
Nhận máy Lenovo trong tình trạng mất nguồn bật nguồn kim giao động rồi treo ở 0.25A nhả tay thì kim về 0A.
tiến hành khai quật IC nguồn sau 1 hồi đào keo . Sau đó thay IC nguồn vào bật nguồn không có động tĩnh gì . ôi thôi phí công vô ích rồi . không bỏ bước thử cắm vào PC xem sao . ôi thôi em nó lên chữ Lenovo rồi báo % sạc bình thường . Nhưng bật nguồn vẫn không động tĩnh gì . Nghi là đứt phím nguồn lên bật nguồn mới không có lệnh . tiến hành dò đường nguồn xem nó đi đâu và kết quả
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]