em nhận cây i9100 lúc đầu em chạy nhằm file giờ nó báo lỗi như hình này [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
giờ nó cũng ko nhận máy tính nữa rồi , nó ngủ sâu luôn rồi , trong tay em giờ chỉ có octupus thôi nhờ anh em chỉ giúp câu kéo bằng cách nào hay sao , em thành thật cám ơn nhiều.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]