Như tiêu đề máy mất chân con X màu đỏ trong hình.Ai biết chỉ giúp em với đang cần gấp.Thanks
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]