em nhận máy masstel m315 bị khởi động lại liên tục,muốn up lại rom nhưng tìm mãi không có.vậy anh em nào có rom này thì cho em xin nhé,
em cảm ơn trước nhé!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]