- Hôm qua gặp kèo nên hôm nay post file lên share cho anh em nào gặp nhé.

- Tình trạng máy S6 Edge G925L khi update OTA hoặc bằng Odin lên 6.0 bị mất sóng, cột sóng hiện dấu gạch chéo,mất phần tùy chọn GSM,WCDMA,LTE.

- File đã được nạp và test thành công trên 2 máy, vì khách gấp quá nên em ko có làm hình ảnh được ạ [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Link file [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

@Bonus: 2 file cho bản S và K sẽ được update trong thời gian tới, mình sẽ...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]