Nhận con A5 rơi nước giờ màn hình đen thui, tìm mãi không có sơ đồ để tìm đường đèn. Bác nào có sơ đồ hay đã gặp pan này xin chỉ giúp ạ. Thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]