Nhân con máy trong tình trang Qualcom,lấy atf ra thì vào tìm ko thấy gán mò thôi đang ế cuối cùng cũng múc ok [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]