ROM backup Full dạng SP Flash Tool cho ae
ROM đã đc test ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Một vài hình ảnh sau khi nạp ROM...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]