Em nhận cây s3 hàn bệnh sạc được 16-17% tự ngắt. Tắt máy sạc thì cũng tự ngắt nốt. Đã kiểm tra chân sạc nhưng không hết bệnh. Máy tính vẫn nhận usb bình thường. Bác nào gặp qua xin chỉ giúp ak. Đo điện áp pin vẫn xuất ra bình thường, thay mấy loại sạc chuẩn vẫn không khá hơn.em chưa dám đục đẽo gì do ít làm samsung, các huynh cho lời khuyên nhé.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]