bác nào có file này cho em xin với
chíp mtk 6582


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]