đã làm xong 1 em nên lên đây chia sẻ cho ace nào lâm nạng
ai có rồi xin đừng ném đá em [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
file up qua sp flash tool
up xong nhớ reset nha(vol up+hom+ nguồn khi lên táo thả nguồn ra các bước còn lạy ace biết hết )
rắng sim báo ime ko hợp lệ(mình chưa fix được) nhưng vẩn nghe gọi bình thường!
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]