e có con 8800 sirroco nhận thay vỏ. giờ lắp lên liệt phím các bác ơi. đã thay ic phím trên cáp nó r mà ko đc. liệt đúng 1 phím " chọn ok " ở giữa đó. bác nào có sợi cáp đó thì lấy ra đo giùm e xem nó ăn vào đâu còn biết đg câu kéo vs ah.. thanks nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]