Em gặp cây HTC s51ob. Mất mic loa trong ngoài. Ae có schemantic con này cho em xin. Cám ơn nhiều ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]