Chúc tất cả ae một ngày mới làm việc vui vẻ nhé!
Mình đang phân vân không biết có thể tìm ID apple của một chiếc Iphone dựa trên imei của máy không nhỉ.
Bây giờ một chiếc iPhone bị xóa khỏi hệ thống, nếu muốn tìm xem ID apple nào đã được nhập vào trước lúc đó.
Anh em đã từng làm qua cho vài ý kiến nhé!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]