như tiêu đề ,e có nhận cây nokia 225 rơi nước ,vào camera báo lỗi. bak nào có sổ đỏ xin chỉ giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]