Như bài share ở đây [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

thì hiện tại ổ sim mất 2.8v và 1.8v mình mượn áp 2.8v từ ổ thẻ nhớ sang và cách li 2 chân như hình thì có 2.8v từ thẻ nhớ và 1.8v rồi mà vẫn không nhận sim, nhờ ace trong forum giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]