EM CÓ cây iphonE5 mất mic bây giờ gọi lại tự bật loa ngoài luôn ạ. chưa gặp bao giờ ae chỉ giáo giúp em ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]