Em nhận con ip5 mainzin chưa làm gì cắm sạc báo sạc binh thường nhưng không vào pin ae có gặp qua xin chỉ giúp …em đã thay pin đuôi sạc và cáp luôn vẫn không được xin ae giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]