xoá xác minh tài khoản google galaxy note 5 n920l, xoá tài khoản google galaxy note 5 n920l, quên tài khoản google galaxy note 5 hàn quốc sm-n920L- Khi các bạn mua lại máy hay được tặng cho mà quên không hỏi mật khẩu thì lúc Khôi phục cài đặt gốc hay nâng cấp rom up rom sẽ bị bắt "xác minh tài khoản google của bạn". Nếu không nhớ sẽ không thể nào sử dụng được.
- Khi máy Galaxy NOTE 5 N920L của bạn bị bắt "xác thực tài...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]