em dịch ra google là mất sim không hợp lệ ra mặc dù em đã nạp lại phần mềm và câu lại ic sim và ic sim em đo vẫn có tổng chở chân sim ạ
Chú ý : Bài post sai box (đã move)


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]