như tiêu đề em đang cần rom con này, ae ai có rom giúp em xíu ạ, hoặc có máy read bằng miracle crack cho mình xin cũng dc! hiện con máy lên khởi động xong tím màn! đã wipe đủ kiểu ko hết!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]