lâu lâu edit con tàu ko có rom stock hơi ngán .Nhưng khó khăn quá cũng cố nhai.
File đã backup full + apk việt hóa .Ai mai mốt gặp kèo buzz nhé .Ko up link nữa vì là tàu khựa ko hot mấy.Ai cần thì buzz lấy link.File ko cá nhân hóa theo tiêu chí mới của bà con .Ai có tý nghề tự edit lại mà đóng dấu .

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]