Nhận máy tình trang null toàn tập. Múc phát lên luôn, sóng gió vivu. Anh em gặp kèo: Clear EFS --> Nạp EFS.tar --> FLash Stock --> Phần còn lại Z3x hay Octo đều chiến được --> Sóng gió vi vu --> Đong lúa!
Vài tấm ảnh cho sinh động!
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]