Bác nào có rom của con vland ve500 của tàu khựa ko cho e xin với ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]