tình trạng máy rớt bể màn hình, đã thay mấy cái màn khác đều nhòe hết, a.e ai làm qua rồi xin chỉ giáo với ah..


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]