em mới nhận em 4s máy trong tình trạng bật treo táo ,em restore lại thì báo lỗi 29 và em đã thử thay pin , câu tắt r61 và r153 đổi máy tính khách cũng vậy , kiêm tra thì chân pin trên ain hơi sun ko biết đã qua thợ khác chưa. ae làm rồi xin giúp em một tay vớ em xin cảm ơn nhiều .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]