em mới nhận em ss g313 loi không được đăng kí vào mạng ..đá up rom rồi mà kg dc.. ae chỉ dùm em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]