em gặp cây ace3 S7270.vào ứng dụng 1 tí là màn hình nhiễu rồi khởi động lại.còn ko vào cái j thì nó bt.
em nạp lại pm file full done.khởi động lên vẫn y chang như vậy.kể cả icon.không mất.
khôi phục cài đặt gốc nó chạy vào factory. wipe data ok. wipe capche là báo lỗi.
nó y chang như trên máy tính quán nét ấy.cứ khởi động lại máy là nó trở lại như ban đầu.
vào gỡ úng dụng đã cài đặt ok xong reset lại nó lại hiện ra.
bác nào biết chỉ em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]