1. Cài Recovery
2. Cài Kernel_GT-I9001_KK-4.4 qua recovery (nên làm,không thì treo logo nhé)
3. Cài rom 4.4.2 qua recovery
4. Hard reset phone & reboot (nên làm nếu kg có thể sẽ treo logo)
5. Cài gói Gapp & reboot phone


Max Điểm + Thanks + Coments gạch pass & link sẽ bay vào inbox


Vài hình ảnh sau khi úp Rom 4.4.2 I9001 Galaxy S Plus


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]