Nhận máy bị tình trạng virus nặng . ăn luôn cả phần nhắn tin + gọi điện thoại . hay tự tắt nguồn
Fix mất 2 ngày mới done , test full mọi chức năng. nay chia sẻ cho anh em cần .
File share trong 2 ngày
Link : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Pass : ib

Thông tin máy :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]