Bác nào có rom Kingcom Sigma M1 cho e xin với nhé. Thank ae nhiều

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]