EM nhận 1 cây 2690 liệt phím 2.
đo tổng trở có bình thường đầy đủ.
đã nạp lại pm cao nhất vẫn not ok.
bác nào có giải pháp hay gặp rồi cho em xin với.
thank nhiều...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]