em có cây XL muốn up lại rum bác nào có tool và file con này up cho em xin với ạ RM-1030 phần mềm hiện tại là 1.2.3.1 COD 059V6G3 bác nào có ver cao hơn ver hiện tại up cho em xin với em cảm ơn nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]