em nhận cây ip6 mất sóng main zin em thay cong xuat 2g u_2gpaf mở nguồn lên báo khong dich vụ mà tắt mở chế độ máy bay thì lên song full nhưng gọi ko được dôi khi gọi được 1 vầi cuộc khi gọi đucợ thì em sờ con cpu gsm rất nóng em củng thao cpu gsm ra làm chân lại vẩn vậy và củng có thay ic nguồn nhỏ rồi vẩn vậy mấy anh làm qua giúp em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]